Nutanix Kurulum-Host’ları Cluster’a dahil etme

Posted by

 Fiziksel Kurulumu yapılan makinelerin Cluster Kurulumunu ele alacağız.

Nutanix Kurulumu için bize üç tane ip lazım;

-İlo/IPMI ip’si

-CVM ip’si

-Host ip’si

Bu ip’lerden host ip’si ve cvm ip’si aynı subnet’de olmalıdır. Bu ip’ler belirlendikten sonra DNS kayıtları girilebilir ancak Nutanix ip ile de çalışabilen bir yapı olduğu için sonrasında da yapılabilir.

Fiziksel Kurulumlar tamamlandı, Switch kablolamaları yapıldı ve Switch konfigürasyonları tamamlandı ve ip planlaması gerçekleştirilmiş oldu. Switch tarafı için ipv6 multicast enable olmadı global’de. Şimdi Cluster Kurulum için gerekli adımlara göz atabiliriz.

Bu kurulumdan önce Foundation vm adında bir sanal makineye ihtiyacımız var, Foundation Vm Nutanix Support sayfasından indirilir, ardından deploy edilerek kurulum gerçekleştirilir.

Foundation vm kurulduktan sonra, bu vm’e iki ip vermemiz gerekli. Bunlardan biri ISO File basacağımız ip, diğeri ISO’lar kurulduktan sonra cluster kurulumunda Manangment vlan’nına da erişmesi gerekli.

IP’ler State Foundation ip adress script’i ile ip’ler verilir. Verilen ip’ye browser üzerinden gidilir.

İlave olarak bizim için gereken iki ISO daha mevcut, hostlar normalde AHV  işletim sistemi ile gelmekte, bu sebeple bize işletim sistemi iso’su gerekli, bu iso’yu download edeceğiz. HPE kullanmaya başladığımız için artık Hpe’nin bundle iso’sunu kullanmaya başlıyoruz. Sonrasında gerekli diğer ISO ise AOS ISO’su. Portal’den download edilen ISO’lar Winscp ile makineye bağlanılarak ilgili path’lere yüklenir.

(/home/Nutanix/foundation/nos = AOS Dosyasını

/home/Nutanix/foundation/isos/hypervisor/esx = Esxi ISO)

Buradaki kritik nokta ; Foundation vm’in içerisinde whitelist mevcut, bu whitelist’deki ISO’ları koymamız gerekli eğer yok ise de buraya eklenip sonradan koyulması gerekli. Bu aşamada kullandığımız ISO burada olmadığı için whitelist içerisindeki ISO’yu koyup sonrasında upgrade edeceğiz.

Foundation arayüzüne gelinir.

Kurulacak donanıma göre seçim yapılarak Nutanix/Hpe hangisi kurulacak ise seçiyoruz. Eğer Autodete… dersek ilo ip’leri üzerinden kendisi hangisi olduğunu bulabilir. RDMA Passtrough CVM ; Eğer network kartlarında RDMA özelliği var ise, yes seçildiği zaman cvm subnet’i ayırıyor hosttan ve ayrı bir network yapıyor.

CVM, IPMI ip’leri, subnet ve gateway bilgileri girilir.Bu bilgilerden sonra network’deki node’lar taranıyor. Bu discover işlemi sonucu tüm node’lar görünmeyebilir, kontrolleri sağlayıp kalanları da manual olarak ekleyebiliriz.

Nutanix’in iki tip donanımı mevcut, bir bloğun içerisinde iki tane node olabiliyor.Number of blok ; rack tipi makine olduğu zamanda her node bir blok oluyor, burada 4 blok dersek 4 tane ayrı rack tipi makine demiş oluyoruz ancak 2 blok, her blokta da 3’er tane makine var dersek 6 makine anlamına geliyor. Eğer istersek ilo’ların MAC adreslerini yazıp, ip vermeden makineyi ilo ip’sinde ip veredirebiliyoruz.Ancak biz ilo ip’lerini önceden konfigüre ettik ve bu şekilde devam ediyoruz.

Ip doldurma adımlarında sıralı ip verdiğimiz için Range AutoFil diyerek doldurabiliriz, yine tüm bilgileri check ederek gitmekte fayda var.

Sonrasında Cluster’a verilecek name girilir.Time zone ayarlanır. Cluster Redundancy Factor bilgisi girilit 4 node eklediğimiz için RF2 seçebiliyoruz. RF2 nedir dersek? Aynı anda tek node yedekliliği yani aynı datanın iki kopyası olacak.

Cluster ip’si de belirliyoruz. Ntp ve dns konfigrüasyonları için ip’ler girilir. CVM’lerin kaç gb’lık memory’si olmalı sorusu bu aşamada cevaplanır, Min 12  olmalı ancak bizim ortamımızda 32 GB olarak kullanıyoruz. Daha iyi performans için 32 gb tercih ediyoruz.

Upload edilen AOS dosyası ve Esxi dosyaları gösterilir.

Bu aşamada ilo’Ların username ve passwordler’i girilir.

Sonrasında start diyoruz, start dediğimiz zaman makine ilo ip’sinden erişerek ISO’yu mount edecek ve işletim sistemini kuracak,sonrasında üzerinde Foundation ve AOS kuracak ve Cluster olarak verecek.

İşlemler tamamlandıktan sonra Cluster için gerekli ayarlar yapılır. Örneğin; Storage Container.

Öncelikle isimlendirme standratlarmıza uygun bir şekilde yapılır.

Compression ve Deduplication özellikleri enable edilir. Kurulum sırasında replication factor RF2 olarak seçilmişti.

Son aşamada ise kurulan cluster için Lisans işlemleri yapılır. Öncelikle ilgili dosya download edilir, ardından Lisans Portal’e gidilir. Kendi user ve credential ile giriş yapıyoruz.İndirilen dosya upload edilir

Lisans’ı seçiyoruz

Kurulan 4 node için gerekli key’ler oluşturulur ve Lisanslama yapılır.

Sonrasında 37.52 TiB’lik NFS alanı ve hangi özelliklerin enable olduğunu görerek, işlemi tamamlamış oluyoruz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir