DELL EMC SRDF/Metro Kullananlar için Vmware Özelinde Best Practices

Posted by

Ortamınızda Native Multipathing kullanıyorsanız; Dell EMC’nin belirlediği best practice’lere göre performanslı ve efektif bir kullanım için yapılması gereken adımlardan bahsetmek isterim. Aşağıdaki ekran görüntüsünü yapıyı anlayabilmek adına genel bir fikir vermesi için koyuyorum.

 Öncelikle yapmamız gereken host üzerindeki disk id‘leri belirlemeliyiz;

Sonrasında, ilgili host’a ssh ile bağlanılarak, esxcli storage nmp satp list komutu çalıştırılır. Desteklenen policy’i teyit edilir.

Sonrasında PSP Latency parametresinin enable durumda olduğu teyit edilir. Bu işlem hem komut ile (esxcfg-advcfg -g /Misc/EnablePSPLatencyPolicy) hem de GUI üzerinden kontrol edilebilir.

Sonraki aşamada, host üzerinden aldığımız her bir device id için, type’ı Latency’e çekmemiz gerekiyor, bunun için de ;

esxcli storage nmp psp roundrobin deviceconfig set -d <Device_ıd> — type=latency komutu çalıştırılır.

Diğer bir aşama da esxcli storage nmp satp rule add -s “VMW_SATP_SYMM” -V “EMC” -M “SYMMETRIX” -P “VMW_PSP_RR” -O “policy=latency” komutu ancak bizim policy’miz Round Robin ve Symmetrix olduğu için bir önceki komutu vurmamız yeterli olacaktır.

 esxcli storage nmp psp roundrobin deviceconfig get — device= <Device id> komutu ile disk id’ye göre parametrelerin değerleri görülür.

Konfig’ler Yapılmadan önce;

Yapıldıktan sonra ;

Son olarak; GUI üzerinden System Settings’den Disk.PathEvalTime 300’den 30’a  çekilir.

Ben bu işlemi aynı cluster’daki 2 host için gerçekleştirdim. Merak edilen soru kaç tane disk id’si vardı ? Hemen cevaplayayım 16 adet. Manuel olarak tüm işlemleri tamamladım, ancak bu işi script ile yapabilmenin yollarını araştırmaya başlamak gerek 🙂

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir