Vrops Cluster’a Remote Collector Node ekleme

Posted by

 Cluster yapıdaki Vrops ortamımıza farklı bri site’daki vcenter’lardan data çekebilmek amacıyla Remote Collector Node eklemek istedik. Öncelikle Remote Collector için gerekli ova file’ı myvmware’in sitesinden indirip, ilgili vcenter’a deploy ediyoruz. Bu yazımda bu işlemler sırasında takıldığımız noktaları, aldığımız hataları ve nasıl aksiyon alıp; Remote Collector’ü ekleme adımlarına değineceğim.

İlk olarak aldığımız java hataları ve Cluster Status’deki Configuring state’nin uzun sürmesi sonucu bir problem olabileceğini düşünerek, işlemi tekrarlamak istedik. Ancak eklenilen node Main Vrops admin ekranında kaldığı için tekrar kurulum yapamadık. Bu sebeple  https://kb.vmware.com/s/article/2114077   kb referansı ile ilgili node’u silip kurulumu tekrar denedik.

Bu aşamada tüm firewall kurallarının eksiksiz olması ve uygun portlardan erişim olması önemli.

Yapımız gereği Master, Master Replica ve Remote Collector Node’lara sahibiz. Yeni eklemek istediğimi Remote Collector; Master ve Master Replica Node’ları arasında 10000,6061,443 portlarının açık olması ilave olarak eklenmek istenen Vcenter’da Main Vrops ile 443 portu üzerinden konuşmalı.(https://ports.esp.vmware.com/home/vRealize-Operations-Manager)

Sonraki aşamada kurulan Remote Collector ip’sine browser üzerinden gidilir ilgili ekran açılır.

Burada Expand an Existing Installation seçenği seçilerek devam edilir.

Sonraki aşamada ilgili ekran üzerinden Next’e tıklanır.

Node için belirlenen isim ve tpye seçilerek, Master Node ip adresi veya FQDN’i yazılır ve validate edilir. Sonrasında sertifika kabul edilir ve Next tıklanır.

 Node için admin password’ü belirlenir. Kurulum sonrası console üzerinden log-in olunca root password’ü için gerekli değişimi yapabilirsiniz. Vmware için default root password “Blank”.

 

Finish diyerek işlemi bitiriyoruz.

Sonraki aşamada işlem başlıyor ve firewall tarafında herhangi bir problem mevcut değil ise, işlem devam ediyor. Best Practice’e göre bu işlem 10 ile 30 dakika arasında tamamlanır.

En son adım olarak Finish Adding Node(s) seçeneği aktif olduğunda tıklanarak işlem tamamlanır.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir