vRealize Operations Manager 8.1.1 Versiyonun’dan 8.4’e Upgrade

Posted by

Versions of VMware Products

YK VROPSCurrent Version        Target Version
  vRealize Operations Manager    Version 8.1.1 (16522874)Last update14.08.202  VMware vRealize Operations 8.4.0release date: 2021-04-15

Vrops Node’lar

Vcenter’da görünen Node’lar

Upgrading VMware components   Vrops Upgrade from 8.1.1 to 8.4

Down-time requiredYes
Time RequiredRoughly 2 to 4 hours for environment of 2 x Large Nodes vROps ( This is a rough estimate and it can vary considerably with several environmental factors )
Impacts during upgradeNo Metrics will be collected during upgrade window.
Roll-back PlanSnapshots need to be taken prior to initiating upgrade and snapshot should be used as roll-back mechanism for any failures reported during upgrade steps.

Upgrade Öncesi Yapılacak Adımlar:

 • Öncelikle mevcut versiyonunuz ile, upgrade etmek istediğiniz versiyon arasındaki upgrade path kontrol edilmelidir.

Assesment Fazı

Upgrade öncesi custom dashboardlar ve reportların etkilenip etkilenmediğini tespit edilmesinde yardımcı assessment toolu aşağıdaki linkten indirdik.

Dosya İsmi: APUAT-8.4.0.17855966 ,SizeofFile:6.03 MB

https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=VROPS-840&productId=1142&rPId=64575

Assetment  Tool’u Çalıştırma

 • Sol menüden Software Update sekmesi tıklanır.
 • Install a Software Update ‘e tıklayıp indirdiğimiz .pak dosyasını yüklüyoruz.
 • Kurulum işlemi tamamlandıktan sonar; Support > Support Bundles tabından light support bundle’ları indiriyoruz
 • Z:\VMWARE\VROPS\vRealize Operations 8.4 – Upgrade Assessment TooL\New folder\apuat-data\report \index  dosyası açılmalı(Extrac all)
 • Etkilenecek dashboard, alert, view ve raporlara Impacted Components Summary sayfasından kontrol ediyoruz.
 • System Validation Checks”, tabında da yapmamız gereken ön hazırları kontrol ediyoruz.

SSH açma işlemi

 • Vcenter’a bağlanıyoruz  vRops machine console alıyoruz
 • Press Alt + F1 ile konsola bağlanıyoruz.
 • Root şifresi ile giriş yapıyoruz.
 • SSH açmak için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

service sshd start

 • Vrops Admin paneli UI (user interface)’den de ssh açılabiliyoruz.

/dev/sda ve /dev/sdc partionlarının kontrolü:

Bu kontrolü ss çıktısından bakabileceğimiz gibi aşağıdaki komutlarla da yapabiliriz.

 • Disk partitionlarını kontrol etmek için vrops app.’e root hakları ile bağlanıp aşağıdaki komutu çalıştırdık. Çıktıda /dev/sda boyutunun olması gereken 20GB olduğu Master Node için   teyit edildi. https://kb.vmware.com/s/article/75298

df –h

 • lsblk  komutu çalıştırılarak /dev/sdc partion’ın 4 GB olduğunu  gördük. Disk/dev/sdc

/*Resize /dev/sdc (https://kb.vmware.com/s/article/75327 )

1.Admin User ile arayüze  girilir.

2.Cluster Status offline yapılır.

3.Vcenter(mgmt) ‘e Admin  User ile girilir.

4.Node sağ tıklanıp Power > Shut Down Guest OS edilir.

5. Edit Settings’den Hard disk3 minimum 4Gb olma  şartı  control edildi..*/(Adımlara göre   . /dev/sdc’nin  4 gb olarak  olduğu görüldü  herhangi bir işlem yapılmadı.)

Root ve admin hesaplarının password expire ayarları

(Upgrade to vRealize Operations Manager 8.0 fails due to the admin or root account password (75195) https://kb.vmware.com/s/article/75195)

SSH ile ya da console’dan vrops master node bağlanıp root ve admin şifrelerinin expire olmaması için aşağıdaki komutları çalıştırdık. (Root şifresi için olanı tüm node’larda çalıştırırız.) 

 chage -m 0 -M 99999 -I -1 -E -1 postgres

 chage -m 0 -M 99999 -I -1 -E -1 admin

 chage -m 0 -M 99999 -I -1 -E -1 root

 • Tüm Node’lar için işlemler yapıldı.

           

Dosyanızın checksum’ını da yapmayı ihmal etmemelisiniz.

Upgrade Adımları

 • Vrops /Admin ekranına bağlanıyoruz. Cluster’ı offline’a çekiyoruz. 
 • Vcenter’a bağlanıp vROPS’un Master Node’u shut down edip tüm ortam kapalı iken snapshot’ları alıyoruz.
 • Master node ‘u power on yapıyoruz.
 • Tekrar Vrops \Admin ekranına bağlanıyoruz. Cluster offline kontrolü yapılır. 
 • Sonrasında indirdiğimiz upgrade .pak dosyasını yüklüyoruz.

vRealize_Operations_Manager-VA-8.x-to-8.4.0.17863943

UPGRADE SONRASI

 • Snapshotları makinalardan kaldırıyoruz.
 • Cluster’ı online’a çekiyoruz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir