PowerShell ile Birden Fazla Vm’de bulunan Snaphot’ları Silme

Posted by

Snapshot’ları manuel silebildiğimiz gibi PowerShell ile de silebilmek mümkün. Aşağıdaki komut ile hazırladığımız txt dosyasına Snapshot silinmesini istediğimiz sanal sunucularımızın isimlerini yazarak kaydettikten sonra ilgili script’i çalıştırabilirsiniz.

Connect-VIServer op…… -User…… -Password ….

$vmlist = Get-Content C:\Users\…\Desktop\deneme.txt

foreach($vm in $vmlist) {

    Get-VM $vm | Get-Snapshot | remove-Snapshot -confirm:$false

  #  Remove-Snapshot -VM $vm -Snapshot -confirm:$false

}

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir